• Starszy człowiek
    Podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat trzeba połączyć z weryfikacją poziomu ochrony osób w wieku przedemerytalnym. Inaczej nie będzie pracy dla starszych ludzi. Propozycje? Zamiast czterech tylko dwa lata zakazu zwalniania z pracy przed emeryturą i wprowadzenie finansowych zachęt dla firm zatrudniających ludzi starszych.