• Przemysł - tu pracy może szukać absolwent inżynierii materiałowej
    Studia nie są łatwe - pełno na nich fizyki i chemii, do których dochodzi metalurgia i elektronika. Ale jeśli wybierze je pasjonat, ma szansę na dobrą pracę i kontynuację edukacji za granicą. Tam tacy specjaliści są potrzebni. Inżynierię materiałową, bo o niej mowa, studiować można m.in. na Uniwersytecie Śląskim.
  • Siedziba Komisji Europejskiej
    Przepisy narzucone przez Unię Europejską zrujnują firmy w naszym kraju. Szczególnie dotkną przedsiębiorstwa bardzo ważnej branży. Dlatego Polska szykuje wypowiedzenie wojny.