• Wózek inawalidzki
    Udało się opracować oryginalną, bezpieczną metodę leczenia chorych z przerwanym rdzeniem kręgowym - mówi profesor Włodzimierz Jarmundowicz z Katedry i Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Efekty badań wrocławskich neurochirurgów dają nadzieje chorym skazanym na wózek inwalidzki.