• Miasta likwidują straże miejskie. Brakuje pieniędzy
    Zmiany w prawie, które nakazały straży miejskiej zaprzestać polowania na kierowców oznaczają śmierć tej formacji. Do kas samorządów przestała płynąć rzeka pieniędzy z kieszeni kierowców. Wiele samorządów uznało więc że straż miejska nie jest już potrzebna.