• Krew, operacja
    Jego nazwisko mówi niewiele, ale prawie każdy z nas zna choćby jedną osobę, której by-passy uratowały życie. To właśnie René Favaloro, argentyński lekarz, w 1967 r. po raz pierwszy wykonał pomostowanie aortalno-wieńcowe 51-letniej pacjentce w Cleveland Clinic. Jego 96. Rocznicę urodzin postanowiło uhonorować Google Doodle.