• Posiedzenie komisji reprywatyzacyjnej
    W kwestii szacowania strat poniesionych przez Warszawę w wyniku dzikiej reprywatyzacji komisja Patryka Jakiego powinna oddać głos biegłym rzeczoznawcom
  • Witold Waszczykowski
    Resort spraw zagranicznych będzie zbierał ekspertyzy w sprawie reparacji wojennych i zapewne zamawiał kolejne, także u ekspertów zagranicznych - powiedział we wtorek szef MSZ Witold Waszczykowski. Jak dodał, możliwe jest też zapytanie ws. reparacji ekspertów niemieckich.
  • Niemiecki Bundestag
    Z opinii sporządzonej przez zespół ekspertów niemieckiego parlamentu wynika, że polskie roszczenia reparacyjne za straty podczas II wojny światowej, zarówno państwowe jak i indywidualne, są nieuzasadnione. Autorzy zastrzegają, że nie jest to oficjalne stanowisko Bundestagu.