• Jarosław Gowin
    Listę 10 uczelni badawczych, zwycięzców konkursu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" (IDUB) przedstawiło w środę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zostały nimi: UW, PG, UAM, AGH, UJ, PW, GUM, PŚ, UMK i UWr. Uczelnie te mogą liczyć na wyższe finansowanie.
  • Anna Wittenberg
    Trudno nie docenić spokoju ministra Gowina, który za szkolnictwo wyższe wziął się od – wydaje się – prawidłowej strony. Najpierw ogłosił konkurs na założenia do ustawy, czyli propozycje nowych porządków. Potem przeprowadzi roczne prace nad zwycięskim projektem. A na koniec ogłosi już projekt gotowy do wdrożenia - pisze w DGP Anna Wittenberg.
  • Uniwersytet Warszawski
    Najłatwiej o pracę po kierunkach technicznych i społecznych, najtrudniej – po przyrodniczych. Resort nauki uruchomił bazę, która ma pomóc w wyborze kierunku studiów i ocenie uczelni.