• Zgromadzenie ONZ
  Polska była jednym z państw, które wstrzymały się od głosu przy czwartkowym uchwalaniu przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rezolucji w sprawie statusu Jerozolimy. Z państw UE od głosu wstrzymały się również: Chorwacja, Czechy, Łotwa, Rumunia i Węgry.
 • Kapitol w Waszyngtonie
  W Kongresie USA rozlegają się apele Republikanów o wstrzymanie finansowania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest to reakcja Kapitolu na przyjęcie w piątek rezolucji żądającej, by Izrael zaprzestał budowy osiedli na terytoriach palestyńskich.
 • Uzbrojony mężczyzna w kominiarce
  Stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ uzgodnili projekt tekstu rezolucji, określającej kalendarz procesu pokojowego w Syrii. Zostanie on prawdopodobnie jeszcze dziś przyjęty przez całą Radę Bezpieczeństwa, w której zasiadają przedstawiciele 15 państw. 
 • Posiedzenie ONZ w sprawie Syrii
  Nieudolność ONZ w sprawie jakichkolwiek konfliktów staje się coraz bardziej wyraźna. Co prawda Rada Bezpieczeństwa uchwaliła rezolucję o zwiększeniu pomocy dla syryjskich cywilów. Jeśli jednak ani opozycja ani wojska Asada nie zgodzą się na bezpieczne transporty żywności i leków, to i tak nic im za to nie grozi.
 • Syria
  Broń chemiczna opuszcza Syrię. W porcie w Latakii na duński statek załadowano pierwsze chemikalia, przywiezione z dwóch miejsc ich składowania - poinformowała Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej. Jednostka wypłynęła na wody międzynarodowe, gdzie oczekuje na załadunek kolejnych materiałów.
 • Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie przyjęła rezolucję w sprawie zniszczenia syryjskiej broni chemicznej. Dokument zakłada przekazanie jej pod kontrolę ONZ. Rezolucja, będąca kompromisem, między Rosją i krajami zachodnimi, głównie Stanami Zjednoczonymi, nakazuje Syrii usunięcie broni chemicznej, ale nie zawiera automatycznej kary za niewywiązanie się z tego obowiązku.
 • Stany Zjednoczone i Rosja osiągnęły porozumienie w sprawie projektu rezolucji dotyczącej Syrii. Poinformowali o tym niezależnie szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow i amerykańska ambasador przy ONZ Samantha Power.
 • Palestyna kontra Izrael
  Przyjętą w niedzielę uchwałą rząd izraelski odrzucił uznanie Palestyny przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako nieczłonkowskiego państwa obserwatora w łonie tej organizacji światowej oraz ewentualne konsekwencje prawne i polityczne tego uznania.
 • Zaledwie dziewięciu członków ONZ zagłosowało przeciwko rezolucji podwyższającej status Palestyny do poziomu nieczłonkowskiego państwa obserwatora ONZ. Wśród nich był jeden kraj Unii Europejskiej: Czechy.
 • Syria - zdjęcie ilustracyjne
    Rada Bezpieczeństwa ONZ jednomyślnie przyjęła w sobotę rezolucję, aprobującą wysłanie do Syrii do 30 oenzetowskich nieuzbrojonych obserwatorów, mających monitorować zawieszenie broni w tym kraju między siłami rządowymi i rebeliantami.