• Robert Firmhofer
    Edukacja często prowadzona jest tak, jakby świat wyglądał mniej więcej, tak jak 30 lat temu. Reforma edukacji nie zmienia istoty rzeczy. Po prostu instytucja szkoły w obecnym kształcie jest mocno przeterminowana i wymaga ponownego przemyślenia - mówi w rozmowie z dziennik.pl Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.