• Robert Winnicki
    Robert Winnicki pozostanie prezesem Ruchu Narodowego. Tak zdecydował pierwszy ogólnopolski Kongres partii w Warszawie, w którym uczestniczyło 400 delegatów. Kongres wybrał też Radę Polityczną, Główny Sąd Koleżeński i Główną Komisję Rewizyjną.
  • Policja
    Liderzy Ruchu Narodowego - Krzysztof Bosak i Robert Winnicki zatrzymani przez policję. Obaj uczestniczyli w antyrządowej pikiecie w centrum Warszawy. Zgromadzeni wyrażali oburzenie aferą taśmową oraz bierną postawą premiera Donalda Tuska.