• Traktor
    1 maja 2016 roku przestaną w Polsce obowiązywać ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych przez obcokrajowców. Budzi to obawy o masowy wykup polskich gruntów rolnych przez nabywców z niektórych państw Unii Europejskiej, w których ceny gruntów rolnych przekraczają kilkakrotnie ceny w Polsce. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej radzi skorzystać z niemieckich lub francuskich rozwiązań.