• Protest rolników
    Radykalnie wzrosła liczba sporów zbiorowych. W styczniu wszczęto ich 69, czyli tyle samo, ile w całym IV kwartale 2014 r. Powód ten sam co zwykle: pieniądze.
  • Górnik w kopalni
    Mówienie, że górnicy są roszczeniowi, to nieporozumienie – twierdzą związkowcy. W ich opinii to, co dobre dla górników, jest dobre dla branży.
  • Bartosz Marczuk
    W Orwellowskim "Folwarku zwierzęcym" został opisany proces przepoczwarzania się przywódców rewolty. Knur Napoleon najpierw głosi braterstwo i lepszą przyszłość, potem staje się szefem wykoślawionej pseudoelity nieprzejmującej się losem innych zwierząt. Podobny proces zachodzi wśród działaczy związków zawodowych - pisze Bartosz Marczuk.