• Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka
    Wszelkie działania, których konsekwencją byłoby obniżenie wskaźników wyszczepialności dzieci w Polsce, są z całą pewnością niekorzystne i zaprzeczają podstawowemu prawu dziecka do ochrony jego życia i zdrowia – uważa rzecznik praw dziecka Marek Michalak.
  • Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka
    Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak jest przeciwny likwidacji obowiązku szczepień ochronnych. Działania, których konsekwencją byłoby obniżenie wskaźników wyszczepialności dzieci w Polsce są niekorzystne i zaprzeczają podstawowemu prawu dziecka do ochrony jego zdrowia i życia – uważa RPD. Jak dodał, ta sytuacja "budzi zaniepokojenie".