• Bartosz Arłukowicz
    Czy minister zdrowia będzie ukarany? Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy Grzegorz Wrona wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec Bartosza Arłukowicza. Prawdopodobnie chodzi o publiczne krytykowanie protestujących na początku roku lekarzy.