• Basen
  Tylko w samej Małopolsce na kolejka pacjentów do sanatorium wynosi ponad 60 tysięcy osób. Czas oczekiwania w takim przypadku na pobyt w sanatorium to ok. 2 lata. Ale można szybciej i taniej. Wystarczy wybrać się na Ukrainę. I wielu Polaków tak robi.
 • Czy sanatorium zawsze jest za darmo? Od kogo możemy dostać skierowanie? Czy jadąc do sanatorium,trzeba wziąć urlop? Oto odpowiedzi na wszystkie pytania o wyjazd do sanatorium.
 • Las
  Nowe prawo umożliwi wyjazdy sanatoryjne częściowo finansowane przez polskiego ubezpieczyciela.
 • Leczenie w uzdrowisku jest bezpłatne, ale ubezpieczony pokrywa część kosztów
  Leczenie w uzdrowisku jest bezpłatne, ale ubezpieczony pokrywa część kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz płaci za przejazd. Musi mieć skierowanie od lekarza i być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym
 • Zwolnienie z opłaty uzdrowiskowej obejmuje tylko pacjentów przebywających w szpitalach o charakterze leczniczym
  Od pacjenta za pobyt w szpitalu położonym na terenie uzdrowiska nie można pobierać opłaty uzdrowiskowej. Nieważny jest rodzaj placówki – szpital zamknięty czy uzdrowiskowy.
 • ZUS kieruje do sanatorium znacznie szybciej niż NFZ
  Nawet lekarze nie wiedzą, że ZUS kieruje na rehabilitację znacznie szybciej niż NFZ, pisze "Dziennik Polski".