• Istnieją 93 serotypy pneumokoka, a leczenie wywołanych przez nie chorób jest coraz trudniejsze
    W ostatnich latach obserwujemy dynamiczne narastanie oporności bakterii na antybiotyki, co prowadzi coraz częściej do braku możliwości skutecznego leczenia.
  • Pneumokoki szczególnie zagrażają niemowlętom i dzieciom poniżej 2. roku życia
    Pneumokoki łatwo się rozprzestrzeniają - wystarczy kichnięcie czy kaszel, aby nosiciel przekazał bakterię innej osobie. Występują powszechnie, zwykle na błonie śluzowej gardła i nosa zdrowych dzieci.