• Producenci żywności sprzeciwiają się kampanii przeciw fast foodom i słodyczom. Proponują opracowanie zamkniętej listy produktów rekomendowanych, które będą dopuszczone do sprzedaży w sklepikach. Poselski projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności – czyli przeciw śmieciowemu jedzeniu – został pozytywnie zaopiniowany przez rząd. Branża przedstawi swoją odpowiedź.