• Dzieciobójstwo w większości kultur uważane jest za wielką zbrodnię.- podkreśla socjolog prof. Ireneusz Krzemiński. Komentując dzisiejszy wyrok na Katarzynę W., badacz mówi o potrzebie namysłu nad przyczynami tego typu zbrodni.