• Adam Jarubas
    Sąd Najwyższy podjął decyzję jakiej się spodziewaliśmy. Tak Adam Jarubas z PSL skomentował wczorajsze orzeczenie, w którym sędziowie zobligowali PKW do przyjęcia sprawozdania finansowego partii za 2013 rok. Oznacza to, że ludowcy nie stracą prawie 5 milionów złotych subwencji budżetowej.