• Stół wigilijny
    Prawosławni, grekokatolicy i staroobrzędowcy zasiądą dziś wieczorem do wieczerzy Wigilijnej. Święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się u nich trzynaście dni później niż u katolików. Wynika to ze stosowania różnych kalendarzy - gregoriańskiego w Kościele katolickim i juliańskiego w Kościołach wschodnich.