• Metoda wyłudzania pieniędzy od seniorów na tzw. wnuczka powoli staje się passe. Nic dziwnego, w samej stolicy jest znana już od ponad 10 lat. Nie oznacza to jednak, że przestępcy rezygnują z łatwego zarobku. Wypracowali nową metodę, która również opiera się na łatwowierności seniorów - to moda na tzw. policjanta.