• Bogdan Świąder

    Fiskus wymaga od obywateli płacenia podatków. Jest to zrozumiałe i zasada ta funkcjonuje w tzw. państwach cywilizowanych. Są jasno określone reguły: uczciwie płacisz podatki, a jak nie, to fiskus może się upomnieć o swoje w ciągu 5 lat. Po tym okresie zobowiązania fiskalne się przedawniają. Jednak organy podatkowe nie lubią jasnych reguł gry.