• Wiceszef MON gen. Waldemar Skrzypczak
    Szef Ministerstwa Obrony Narodowej i premier ufają Waldemarowi Skrzypczakowi. Jednak odwoływany szef SKW zamierza w Sejmie przedstawić ustalenia kontrwywiadu wobec wiceministra. Jeśli mu na to pozwolą.