• Szczepionki
    Całkowicie syntetyczna szczepionka przeciw polio może okazać się konieczna do całkowitego pokonania tej choroby na świecie. Tak sugerowali naukowcy podczas spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Rozwoju Nauki (AAAS) w Kalifornii.