• Spadające indeksy gospodarcze
    Prognozy resortu finansów zakładały spadek deficytu budżetowego. To jednak staje się coraz mniej możliwe. Państwo ściąga coraz mniej z podatków, a gospodarka rozwija się wolniej, niż planowano.
  • Stanisław Koczot
    Wkrótce zmierzymy się z rzeczywistością odmienną od tej, którą znamy z upudrowanych przekazów. Niepoprawni optymiści będą mieli kłopot: jak pokazać dobre strony rosnącego VAT, drożejącej benzyny, rosnącej inflacji, idących w górę stóp procentowych i niepewnych perspektyw dla złotego?
  • Przygoda z diamentami dla nowicjuszy mogą skończyć się bardzo źle.
    Żeby zarobić na diamentach, trzeba je dobrze poznać, właściwie wybrać i cierpliwie czekać. Dla nowicjusza przygoda z tymi kamieniami może się skończyć bardzo źle.