• W trakcie umowy zmienia się wartość samochodu
    Ubezpieczenie komunikacyjne - Jan P. wykupił polisę dodatkowego ubezpieczenia pojazdu autocasco. Musi pamiętać, że warunki umowy decydują o tym, czy w razie wypadku drogowego dostanie pełne odszkodowanie za poniesione w jego wyniku straty
  • Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości auta przewyższającej równowartość 20 tys. euro przeliczonych na złote