• Więzienie
    Za kratami oddają swój głos. Komisje obwodowe są również w więzieniach. W Zakładzie Karnym w Nowym Sączu uprawnionych do głosowania jest blisko 300 osadzonych, ośmiu jest pozbawionych tego prawa.