• Badanie wzroku
    Od nowego roku do okulisty i dermatologa możemy pójść tylko ze skierowaniem, ale nie dotyczy to pacjentów, którzy leczą się przewlekle i tych, którzy zapisali się w starym roku. Od dwóch tygodni obowiązują zapisy pakietu onkologicznego i kolejkowego, które mają przyspieszyć diagnostykę i leczenie raka oraz zmniejszyć kolejki do specjalistów.
  • Lekarz rodzinny potrzebny w dobie chorób cywilizacyjnych
    Wzmocnienie roli lekarzy rodzinnych w systemie ochrony zdrowia - to postulowany przez ekspertów kierunek reformy niezbędnej m.in. w obliczu starzenia się społeczeństwa.