• Kobieta w szpitalu
    Zwiększanie nakładów na świadczenia zdrowotne i tworzenie kolejnych programów nie przynosi oczekiwanych efektów: kolejki pacjentów do lekarzy nie maleją, nie skraca się też czas oczekiwania na większość zabiegów - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.
  • Lekarz rodzinny będzie mógł wykonywać więcej badań diagnostycznych
    Lekarze rodzinni będą mogli wykonywać więcej badań diagnostycznych i zabiegów. Narodowy Fundusz Zdrowia zaproponował zmiany w organizacji i działaniu podstawowej opieki zdrowotnej.