• Jan Wróbel
    Ciekawie napisał komentator DGP Zbigniew Parafianowicz o tym, że Jarosław Kaczyński dobrze rozumie istotę kryzysu Unii Europejskiej, ale i tak nie umie zaproponować owocnej alternatywy dla idei „Polski w Unii”. W pewnym sensie to nasz problem narodowy: sen o byciu ponad-Europą.
  • Jan Wróbel
    Demokracja i parlamentaryzm w XIX-wiecznej Europie to procesy narastające stopniowo i poprzez ustępstwa. Czyje? Elit. Z zaciśniętymi zębami godziły się z faktem, że kolejne warstwy społeczeństwa otrzymują prawa polityczne przysługujące przedtem tylko warstwom wyższym. Zasadniczym argumentem przeciw demokratyzacji było nieprzygotowanie mas do podejmowania decyzji politycznych. Zasadniczym kontrargumentem – że masy nigdy nie nabiorą tej umiejętności, jeżeli nie otrzymają pełnych praw politycznych. W sumie spór przypomina anegdotę o nierozstrzygalnej debacie: co najpierw – jajko czy kura.
  • Jarosław Kaczyński
    PiS nie jest partią wierzącą w ideały prawicy. To, rzecz jasna, żadna zbrodnia, ale szkoda, że tak nie jest. Prawica chroni rodziny przed zaborczością Lewiatana – państwowych agend i indywidualistycznego konsumpcjonizmu. PiS obiecuje rodzicom wzmacnianie agend państwa i większe możliwości konsumpcyjne. Prawica, chociaż nie musi być liberalna, wierzy, że samodzielny i przedsiębiorczy obywatel stanowi kręgosłup rozwoju gospodarki.