• Osoby wyjeżdżające na wakacje do państw UE powinny pamiętać o zabraniu karty EKUZ
    Osoby wyjeżdżające na wakacje do państw UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii powinny pamiętać o zabraniu karty ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ. W przeciwnym razie będą pokrywały całość kosztów ewentualnego leczenia - przypomina NFZ.
  • Osoby wyjeżdżające na wakacje do państw UE powinny pamiętać o zabraniu karty EKUZ
    Osoby wyjeżdżające na wakacje do państw UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii powinny pamiętać o zabraniu karty ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ. W przeciwnym razie będą pokrywały całość kosztów ewentualnego leczenia - przypomina NFZ.