• Polio w Europie
    Na Ukrainie dwoje dzieci jest sparaliżowanych w wyniku zakażenia wirusem polio. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia jest to pierwsze potwierdzone ognisko tej choroby w Europie od pięciu lat.