• Stuzłotowe banknoty
    Szykują się wielkie zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych. Zarówno PO, jak i PiS chcą podnieść kwotę, powyżej której trzeba zorganizować przetarg. Obie partie chcą też sprawić, by wreszcie cena przestała być najważniejszym kryterium wyboru oferty.