• Helena i Szymon Syrkusowie, Osiedle Koło II, 1947-51 / fot. dzięki uprzejmości Muzeum Architektury we Wrocławiu
    Zniszczenie dotychczasowego świata — dosłowne i symboliczne — stworzyło artystom funkcjonującym w pierwszych latach po II wojnie możliwość zaprojektowania wszystkiego na nowo. Realna konieczność odbudowy stanowiła wyzwanie i pokusę dla architektów, urbanistów i projektantów. Wielokrotnie znajdowały one wyraz w utopijnych wizjach.