• To kpina w żywe oczy. Sami się nagrodzili za... katastrofę
    Bankierzy, którzy mimo ogromnych strat finansowych wypłacają sobie premie, znaleźli godnych siebie naśladowców. Bonusy przyznało sobie kierownictwo firmy Transocean, właściciela platformy wiertniczej Deepwater Horizon, której awaria spowodowała największą katastrofę ekologiczną w historii USA.