• Jak rozpoznać autyzm?
    „Nie jestem kosmitą, mam zespół Aspergera” - to książka, która ma wspomóc ludzi z zaburzeniami typu autystycznego. Przygotowuje ją fundacja Prodeste z Opola.
  • Niemowlę
    Mają utrudnione kontakty z innym ludźmi, kłopoty z uczeniem się i emocjami. Miewają obsesyjne zainteresowania i uchodzą za ekscentryków - bo mają autyzm. Dziś zaburzenia autystyczne występują u mniej więcej co setnego rodzącego się dziecka. W pierwszych dniach grudnia jak zwykle obchodzony jest Europejski Tydzień Autyzmu.
  • Osoby z autyzmem na pierwszy rzut oka nie wyróżniają się z otoczenia
    Multimedialną instalację, która ma pomóc poznać i zrozumieć świat osób z autyzmem, przygotowała w Centrum Nauki Kopernik Fundacja Synapsis. Będzie ją można zwiedzać od 26 czerwca do 1 lipca.