• Praca
    Nie generują miejsc pracy, nie są innowacyjni, nie biorą kredytów inwestycyjnych ani nie korzystają z dotacji, by sfinansować rozszerzenie działalności, nie powiększają eksportu, a ich kreatywność sprowadza się do zaliczania jak największej liczby ponoszonych wydatków do księgowanych kosztów. Kto taki? Właściciele firm jednoosobowych, czyli fikcyjni przedsiębiorcy.
  • Firma
    Nie mają zagwarantowanej płacy minimalnej, prawa do urlopu i limitów czasu pracy. A mimo to jest ich coraz więcej. Dotychczas w materiałach analizujących popularność umów cywilnoprawnych brakowało tylko jednego: konkretnych liczb obrazujących cały rynek. Opierano się jedynie na szacunkach i prognozach. DGP wyliczył, ile osób pracuje w gospodarce na śmieciówkach - 1,6 mln.