• Diecko w żłobku
    Rozszerzenie zakresu działalności klubów dziecięcych przy zmniejszeniu wymagań wobec nich, zwiększenie liczby dzieci pod opieką jednego opiekuna i zbyt mała liczba pomieszczeń w żłobkach i klubach dziecięcych - to niepokojące rzecznika praw dziecka zmiany w tzw. ustawie żłobkowej
  • Mieszkanie
    Wiele tanich rządowych lokali powstanie na odludziu. Ktoś będzie musiał tam wybudować żłobki czy doprowadzić komunikację miejską.