• Załamany biznesmen
    Sytuacja gospodarcza jest coraz gorsza, firmy zaczynają więc zwalniać. Na pierwszy ogień idą ci, zatrudnieni na umowach śmieciowych i ci, którzy jeszcze nie są zatrudnieni na czas nieokreślony.