• Kynoterapia, czyli leczenie z udziałem psów to coraz bardziej popularna forma terapii
    Kynoterapia, czyli leczenie z wykorzystaniem psów, staje się coraz częstszą kuracją. Poddawani są jej zazwyczaj chorzy na zaburzenia psychiczne oraz osoby sparaliżowane.