Tysiące kilometrów bezpiecznych i szybkich podróży koleją

ERTMS zwiększa możliwości kolei

W ostatnich latach podróże koleją pomiędzy miastami i regionami stają się coraz szybsze. Dzięki prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycjom, mieszkańcy aglomeracji oraz miejscowości położonych wzdłuż linii kolejowych zyskują lepszy dostęp do pociągów. Na zmodernizowanych szlakach uruchamiane są nowe połączenia, dzięki którym pasażerowie mogą szybko i sprawnie dojechać pociągami zarówno do pracy, jak też np. na weekendowy wypoczynek. Nie tracąc czasu w korkach na zatłoczonych ulicach miast czy na szukanie miejsca parkingowego.

1000 km linii kolejowych wyposażonych w nowoczesne technologie

Dbając o pasażerów, kolej systematycznie zwiększa możliwości realizując największy w historii program inwestycyjny - Krajowy Program Kolejowy. Wartość realizowanych projektów, które współfinansowane są także ze środków unijnych to 77 mld. zł. Realizowane inwestycje pomogą w jeszcze lepszy sposób wykorzystać potencjał kolei. W ramach tylko jednego z realizowanych w ostatnich latach projektów „Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T” na blisko 1000 km linii kolejowych uruchamiane są nowoczesne technologie, takie jak Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS).

Tomasz Rożek: Kolej lepiej wykorzystuje swój potencjał

Kolej to nie tylko bezpieczeństwo i komfort, ale także szybkie i sprawne przejazdy. Pociągi mogą jeździć szybciej dzięki przebudowywanej infrastrukturze kolejowej, m.in. 9 tys. km torów, a także setkom zmodernizowanych mostów i wiaduktów. Dodatkowo na liniach kolejowych obejmujących międzynarodowe korytarze transportowe, przebiegające przez całą Polskę – E20 od Kunowic przez Poznań, Warszawę do Terespola, E30 od Zgorzelca do Węglińca oraz z Krakowa do Rzeszowa i E59 z Poznania do Wrocławia, wdrażany jest Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym.

Składową Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym stanowi cyfrowy system łączności GSM-R, który odpowiada za przesyłanie informacji niezbędnych do prowadzenia ruchu kolejowego, np. przesyłania zezwoleń na jazdę do pociągów oraz ETCS (Europejski System Sterowania Pociągiem), który odpowiada za wypracowanie bezpiecznego „zezwolenia na jazdę”.

– Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu linii kolejowych i wdrożeniu ERTMS, na naszych torach pociągi będą mogły poruszać się szybciej - już teraz na trasie Warszawa-Gdańsk osiągają prędkości 200 km/h, a podróż zajmuje tylko 2,5 godziny – mówi Tomasz Rożek.


AUTOR:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

09.09.2021

Na liniach obejmujących międzynarodowe korytarze transportowe, przebiegające przez całą Polskę, wdrażany jest Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym.


Po zabudowie systemu GSM-R i przebudowie ETCS pociągi również na innych przygotowanych odpowiednio trasach przyspieszą – np. na Centralnej Magistrali Kolejowej, gdzie pojadą z prędkością do 250 km/h.

Po zabudowie systemu GSM-R i przebudowie ETCS pociągi przyspieszą na odpowiednio przygotowanych trasach - np. Centralnej Magistrali Kolejowej, gdzie pojadą z prędkością do 250 km/h.

Jak działa system ERTMS?

System ETCS poziomu 2 za pośrednictwem kolejowej sieci GSM-R nadzoruje w sposób ciągły pracę maszynisty i reaguje w przypadku zignorowania przez niego występujących obostrzeń. Prędkość zostanie automatycznie dostosowana do panujących warunków, a w niektórych przypadkach nastąpi zatrzymanie pociągu.

Zainstalowane w torze między szynami tzw. balisy, czyli specjalne czujniki wielkości laptopa przekazują do kabiny przejeżdżającego pociągu, wyposażonego w system ETCS, informację m.in.: o jego położeniu, które razem z wprowadzonymi przez maszynistę parametrami (np. długością i kategorią pociągu, właściwościami układu hamulcowego) trafiają za pomocą GSM-R do Centrum Sterowania Radiowego (RBC).

System nie ogranicza się tylko do przekazywania kierującym pociągami bieżących danych technicznych. Zbierane i analizowane są w nim informacje o aktualnej sytuacji na danym odcinku z pozostałych urządzeń sterowania ruchem, np. położenia rozjazdów, stanu semafora oraz te dotyczące samej trasy, po której będzie się poruszał (jej ukształtowanie, występujące ograniczenia, informacje o zbliżających się przejazdach). Dzięki temu kierujący pociągami mają wszystkie szczegóły niezbędne do bezpiecznego prowadzenia składu do celu. Na podstawie tych informacji, system wydaje tzw. zezwolenie na jazdę pociągu, czyli informuje z jaką prędkością może się on poruszać i czy w ogóle może ruszyć. I za pomocą cyfrowej łączności GSM-R, przesyła je do kabiny maszynisty.


Jednym z elementów systemu ERTMS jest tzw. balisa. Ten specjalny czujnik wielkości laptopa instalowany jest w torach między szynami.

Sprawne podróże koleją po Europie

ERTMS to ujednolicony system sterowania ruchem kolejowym, który umożliwia poruszania się pociągów na sieciach kolejowych poszczególnych państw Unii Europejskiej bez konieczności instalacji i znajomości krajowych systemów. Do końca 2030 roku, systemem ERTMS ma być objętych 50 tys. km linii kolejowych w Unii Europejskiej. To możliwość stworzenia płynnego systemu kolejowego, dzięki któremu pociągi będą mogły w przyszłości kursować pomiędzy krajami europejskimi sprawnie i szybko.Co ERTMS oznacza dla pasażerów?

Kolej systematycznie zwiększa możliwości, dzięki temu pasażerowie zyskują lepsze podróże. Dodatkowo nowoczesny system zarządzania ruchem kolejowym ERTMS, który jest wdrażany na liniach kolejowych, umożliwi lepsze wykorzystanie potencjału tego ekologicznego środka transportu.

ERTMS to ujednolicony system sterowania ruchem kolejowym, który umożliwia sprawniejsze poruszanie się pociągów na sieciach kolejowych poszczególnych państw Unii Europejskiej bez konieczności instalacji i znajomości krajowych systemów.

WYŻSZE PRĘDKOŚCI

Na zmodernizowanych liniach kolejowych, na których wdrażany jest system ERTMS/ETCS możliwe jest podnoszenie prędkości pociągów powyżej 160 km/h. Dzięki temu pasażerowie zyskają szybkie i komfortowe przejazdy, tak jak na linii kolejowej z Warszawy do Gdańska, gdzie pociągi osiągają prędkość 200 km/h lub na Centralnej Magistrali Kolejowej, gdzie pojadą z prędkością do 250 km/h.

WIĘCEJ POŁĄCZEŃ

System ERTMS umożliwia zwiększenie przepustowości linii nawet o 40%, pozwala to na uruchomienie większej liczby pociągów. Dla pasażerów oznacza to łatwiejsze i krótsze przejazdy, nie tylko po Polsce, ale także po Europie.

BEZPIECZEŃSTWO

ERTMS dzięki „kontroli” pracy osób zaangażowanych w prowadzenie ruchu pociągów oraz maszynistów, minimalizuje ryzyko popełnienia błędu, co dodatkowo wpływa na bezpieczeństwo. W przypadku sytuacji awaryjnej, kiedy maszynista nie zareaguje odpowiednio szybko na pojawiające się komunikaty, system automatycznie wyhamowuje pociąg.

ATRAKCYJNE PRZEJAZDY PO KRAJU I EUROPIE

ERTMS umożliwi stworzenie bezpiecznej sieci kolejowej, harmonizując zasady organizacji ruchu kolejowego w Unii Europejskiej. Tworząc tym samym jednolity, europejski obszar kolejowy. Wspólna, dobrze rozwinięta sieć połączeń w Europie zapewni lepsze podróże.

Kolej szybkich i sprawnych podróży. Zobacz zdjęcia