Kolej z łącznością GSM-R

Projekt „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko