• Każdy ma prawo do kultury, tylko gdzie to zapisać? DYSKUSJA W SEJMIE

  • Krzysztof Dudek

    Antygona przed Trybunałem Praw Człowieka

  • Rafał Dutkiewicz

    Człowiek ma prawo do wszechstronnego rozwoju