• Likwidacja PIT dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i zastąpienie go podatkiem zryczałtowanym lub formą opodatkowania zbliżoną w konstrukcji prawnej do karty podatkowej - to jeden z postulatów zespołu ekspertów z Akademii Leona Koźmińskiego, który prowadził badania nad systemem podatków dochodowych w Polsce.
  • Przez ten pakiet 160 tys. Polaków straci pracę?
    Niemcy i Francja namawiają nas do przyłączenia się do paktu na rzecz konkurencyjności. Zakłada on wyrównanie stawek podatku od zysków firm. Według raportu Ernst & Young spowoduje to likwidację nawet 160 tys. miejsc pracy w Polsce.