• Przemoc w rodzinie
  Z czysto statystycznego punktu widzenia liczba aktów przemocy domowej już nie rośnie, a nawet lekko spada. Ale niepokojąco rośnie odsetek spraw, w których gnębicielkami są kobiety, a ofiarami – ich partnerzy.
 • Smutna nastolatka
  Rośnie liczba osób dotkniętych przemocą domową. W I półroczu 2014 r. policja wykryła o 42 proc. więcej przypadków w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. Pierwszy raz wskazano też na wykorzystywanie ekonomiczne.
 • Przemoc domowa, przemoc w rodzinie
  Osoby, wobec których członkowie rodziny stosują przemoc, mają prawo do różnych form pomocy, począwszy od wsparcia specjalisty po znalezienie bezpiecznego schronienia lub usunięcie sprawcy przemocy ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Jednak nowa lista form wsparcia, na które liczyć mogą ofiary przemocy, znacznie się wydłużyła.
 • Czy nowa procedura pomoże ofiarom przemocy domowej?
  Z czterech do ośmiu zwiększyła się liczba stron w niebieskiej karcie. Jest to dokument, który rozpoczyna procedurę udzielania pomocy ofierze przemocy w rodzinie