• Noworodek w szpitalu
    3,14 promila wyniósł w 2016 r. wskaźnik umieralności okołoporodowej w województwie świętokrzyskim. To najlepszy wynik w kraju. W opinii krajowego konsultanta w dziedzinie ginekologii, to efekt m. in. dobrej realizacji w regionie trójstopniowego systemu opieki nad ciężarną i noworodkiem.
  • Noworodek
    Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł chce wprowadzić zmiany standardów opieki okołoporodowej. Rozważa nawet cięcie wydatków na leczenie noworodków - szpitale mogą otrzymać 60 procent mniej na intensywną terapię.