• Dochodzenie dyscyplinarne może być wszczęte przez rzecznika dyscyplinarnego z urzędu w każdej sprawie, bez konieczności składania wniosku o ściganie
    Za nadużycie przy wykonywaniu zawodu wolności słowa i pisma adwokat może odpowiadać wyłącznie dyscyplinarnie. Nawet gdyby się domagał procesu karnego.
  • Temida
    Owoce śledztwa pozyskane w ramach nieczystych zagrywek organów ścigania będzie można wykorzystać w sądzie. Uzasadniać odrzucenie tak zdobytych informacji będą tylko: zabójstwo, uszczerbek na zdrowiu lub pozbawienie wolności. Nieoficjalnie mówi się, że inicjatywa PiS ma doprowadzić m.in. do wznowienia śledztwa w sprawie rzekomej korupcji w Sądzie Najwyższym.
  • Sławomir Nowak w sądzie (pierwszy z prawej)
    20 tysięcy złotych - takiej grzywny domaga się prokurator dla Sławomira Nowaka za złożenie fałszywych oświadczeń majątkowych. Wyrok w sprawie Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście ma ogłosić w czwartek.