• Nowa ustawa o szkolnictwie daje uczelniom możliwość wprowadzenia egzaminów wstępnych na studia. Pytani przez PAP obecni i byli rektorzy ocenili, że rozwiązanie jest dobre, jednak – według nich - większość uczelni i tak egzaminów wstępnych nie wprowadzi.
 • Studenci kończący naukę
  Naukowcom jest potrzebna pewna stabilność, lecz konieczna jest też motywacja do pracy. Pierwszy krok do rozszczelnienia polskiego modelu studiów to zatrudnienie kontraktowe, na określony czas - mówi w wywiadzie dla DGP Roman Cieślak, rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.
 • Absolwenci studiów
  Nie tak dawno młody akademik publicznie pochwalił dotychczasowe zmiany; uznał, że dzięki nim poprawiła się sytuacja materialna naukowców. Czy jednak głównym celem reform ma być poprawa warunków pracy oraz dochodów pracowników naukowych, czy też mają one prowadzić do poprawy poziomu badań?
 • Jarosław Gowin
  Ograniczenie biurokracji na uczelniach, rzadsze oceny okresowe nauczycieli akademickich czy przyspieszenie procesu przyznawania kredytów studenckich wprowadza nowela ustawy o szkolnictwie wyższym, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.
 • O. Tadeusz Rydzyk
  Do tej pory o. Tadeusz Rydzyk zapewniał, że jego uczelnia nie dostawała pieniędzy z budżetu. Teraz wiadomo, że rząd PO-PSL dawał na Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej ponad 400 tys. rocznie.
 • Jarosław Gowin
  Jarosław Gowin zapowiada chirurgiczne cięcia w szkolnictwie wyższym. Minister nauki i szkolnictwa wyższego spotkał się z przedstawicielami uczelni na pierwszym resortowym Tweetupie. Gowin zaznaczał, że cięcia "uwolnią naukowców i studentów od kajdan biurokratycznych".
 • Jarosław Gowin
  Polskie uczelnie nie potrzebują rewolucji, potrzebują stabilizacji, ale jednocześnie w niektórych obszarach szybkich i głębokich korekt - podkreślił w Katowicach wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Polityk zapowiedział tym samym rozpoczęcie prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym.
 • Prof. Marcin Król
  Biedne władze uniwersyteckie nie mogą niczego zaproponować, a ministerstwo i teraz oszalałe partie polityczne obiecują dosłownie gruszki na wierzbie, czy raczej pełzanie pod gruszkami.
 • Pusta sala wykładowa
  Polska nauka stoi w rozkroku – pomiędzy korporacją cechową, broniącą przede wszystkim interesów swoich własnych członków, a korporacją biurokratyczno-biznesową, kierującą się jedynie wymiernym zyskiem.
 • Bartosz Marczuk
  W ostatnich 20 latach dokonała się edukacyjna rewolucja. Na początku lat 90. studiowało 400 tys. osób. Dziś – prawie 2 mln. Obecnie, zamiast co dziesiąta, co druga osoba w wieku maturalnym zaczyna studia. Te rewelacyjne informacje nie powinny jednak pozbawiać nas krytycznego spojrzenia na jakość kształcenia - pisze Bartosz Marczuk.