• Sport to samo zdrowie?
    Niektórzy szukają mocnych wrażeń na dnie butelki szampana, inni na dnie podwodnej jaskini, jeszcze inni skacząc z kilkusetmetrowych drapaczy chmur. Od czasów Ikara ludzie nieustannie sprawdzają na ile blisko do śmierci mogą się zbliżyć. Trudno jest dokładnie wskazać sport najbardziej niebezpieczny, a to głównie ze względu na brak danych lub problemy w dotarciu do wiarygodnych statystyk.  Mimo to Forbes podejmuje się wyliczenia najbardziej niebezpiecznych sportów świata.