• Piotr Woźniak-Starak
    Violetta Ozminkowski, autorka biografii Michaliny Wisłockiej, na podstawie której powstał film "Sztuka kochania", miała żal do producentów obrazu, o pominięcie jej dzieła podczas promocji. Piotr Woźniak-Starak postanowił naprawić swój błąd.
  • Piotr Woźniak-Starak
    Piotr Woźniak-Starak, jako producent filmu "Sztuka kochania - historia Michaliny Wisłockiej" w czasie intensywnej reklamy swojego dzieła w mediach, rzadko wspomina o biografii, na podstawie której powstał scenariusz. Autorka książki, Violetta Ozminkowski ma żal o to, że jej nazwisko zostało zupełnie pominięte podczas akcji promocyjnych.
  • Stronił od narodowego patosu, nie znosił biurokracji, był władczy i apodyktyczny ale wobec pacjentów wykazywał się empatią, ciepłem i wyrozumiałością. Marek Edelman, bohater powstania w warszawskim getcie był człowiekiem nietuzinkowym i jako takiego pamiętają go przyjaciele. "Pan doktor i Bóg. Marek Edelman: bohaterski, genialny, nieznośny" - to tytuł nowej książka, w której autorki - Violetta Ozminkowski i Magdalena Olczak - zebrały wspomnienia o tej niezwykłej postaci.