• Stronił od narodowego patosu, nie znosił biurokracji, był władczy i apodyktyczny ale wobec pacjentów wykazywał się empatią, ciepłem i wyrozumiałością. Marek Edelman, bohater powstania w warszawskim getcie był człowiekiem nietuzinkowym i jako takiego pamiętają go przyjaciele. "Pan doktor i Bóg. Marek Edelman: bohaterski, genialny, nieznośny" - to tytuł nowej książka, w której autorki - Violetta Ozminkowski i Magdalena Olczak - zebrały wspomnienia o tej niezwykłej postaci.